Gặp gỡ nhạc sĩ Xuân Nhật và Lê Đăng Vệ

Chương trình Ngôi nhà âm nhạc hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Xuân Nhật - Chi hội Trưởng chị Hội Nhạc sĩ tỉnh Quảng Ninh và nhạc sĩ Lê Đăng Vệ là hội viên của chi hội để tìm hiểu...